Tablice lepowe żółte 20x20 (cm) (6 szt)

Tablice lepowe żółte i niebieskie

Cena:12.74
7dni

Zestaw 6 sztuk tablic żółtych o wymiarach 20 x 20 cm służących do wykrywania mszyc, mączlika, ziemórek, miniarek, chowaczy.


mszyce
mączlik
ziemórki
miniarki
chowacze